26/9/13

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΓΚΟΛ ( 2013 - 2014 )

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ: 20 - 37
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ(Τ/Φ), ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 4, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1, ΖΕΠΟΣ 2, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 1,
ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ 1, ΚΟΝΤΟΣ 2, ΚΑΛΛΗΣ 4, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 6, ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. 1,  ΠΑΠΠΑΣ,
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Μ. 8, ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΖΙΒΟΥΛΟΒΙΤΣ 4, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 2, ΠΑΝΟΥ 1.

Γ.Α.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ: 16 - 29 
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ(Τ/Φ), ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ , ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 2, ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ 2, ΚΟΝΤΟΣ 3, ΚΑΛΛΗΣ 4, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 6, ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν., ΜΩΡΑΪΤΗΣ Μ. 6, ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΙΒΟΥΛΟΒΙΤΣ 2, 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 3,ΠΑΝΟΥ 1, ΠΑΠΠΑΣ, ΛΑΓΙΟΣ.

ΟΛ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ: 16 - 26
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ(Τ/Φ),  ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ(Τ/Φ), ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 7, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ 2,  ΚΑΛΛΗΣ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2, ΜΩΡΑΪΤΗΣ Μ. 6, ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΙΒΟΥΛΟΒΙΤΣ 5, ΚΟΝΤΟΣ 1, 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1, ΠΑΠΠΑΣ 1, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1, ΖΕΠΟΣ, ΛΑΓΙΟΣ.

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ: 32 - 20
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ(Τ/Φ), ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Τ/Φ), ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 6, ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ 3, ΚΑΛΛΗΣ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 5, ΜΩΡΑΪΤΗΣ Μ. 5, ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 1, ΖΙΒΟΥΛΟΒΙΤΣ 9, ΚΟΝΤΟΣ ,
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 2, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1, ΖΕΠΟΣ, ΛΑΓΙΟΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν., ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ.

Γ.Ν.Ο.Ν ΑΡΗΣ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ: 22 - 36
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ(Τ/Φ), ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ(Τ/Φ), ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 10, ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ 3, ΚΑΛΛΗΣ, 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ , ΜΩΡΑΪΤΗΣ Μ. 10, ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΖΙΒΟΥΛΟΒΙΤΣ 10, ΚΟΝΤΟΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 2, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΛΑΓΙΟΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν.1, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ.

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ: 24 - 17
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ(Τ/Φ),  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 4, ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ 2, ΚΑΛΛΗΣ 1, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ,
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Μ. 6, ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΖΙΒΟΥΛΟΒΙΤΣ 5, ΚΟΝΤΟΣ 3, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΛΑΓΙΟΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν., ΖΕΠΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ 2.

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ: 51 - 16
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ(Τ/Φ),  ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ(Τ/Φ), ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 4, ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ 3, ΚΑΛΛΗΣ 1, 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 11, ΜΩΡΑΪΤΗΣ Μ. 10, ΠΑΠΠΑΣ 2, ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΖΙΒΟΥΛΟΒΙΤΣ, ΚΟΝΤΟΣ 5, 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 6, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 2, ΛΑΓΙΟΣ 2, ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν., ΖΕΠΟΣ 5.

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - Γ.Α.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: 33 -24
Μπραουδάκης(τ/φ), Καρόπουλος(τ/φ), Ηλιόπουλος 7, Μωραΐτης Μ. 12, Αποστολίδης 1, Στεφανίτσης 1, Κόντος 1, Κάλλης 2, Πολύδωρος 6, Ζιβούλοβιτς 1, Αποστολόπουλος 2, Παππάς, Ζέπος, Μωραΐτης Ν, Κορδογιάννης, Λάγιος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ: 18 - 21
Μπραουδάκης(τ/φ), Καρόπουλος(τ/φ), Ηλιόπουλος 4, Μωραΐτης Μ. 4, Αποστολίδης , Στεφανίτσης 2, Κόντος 2, Κάλλης , Πολύδωρος 1, Ζιβούλοβιτς 6, Αποστολόπουλος 2, Παππάς, Ζέπος, Πάνου, Κορδογιάννης, Λάγιος.


Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - Γ.Ν.Ο.Ν ΑΡΗΣ: 35 - 18
Μπραουδάκης(τ/φ), Καρόπουλος(τ/φ), Ηλιόπουλος 4, Μωραΐτης Μ. 7, Αποστολίδης 4, Στεφανίτσης 2, Κόντος 6, Κάλλης 1, Πολύδωρος 1, Ζιβούλοβιτς 4, Αποστολόπουλος, Παππάς 2, Ζέπος 1, Πάνου 1,
Κορδογιάννης 2, Μωραΐτης Ν.

ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ: 26 - 34
Μπραουδάκης(τ/φ), Καρόπουλος(τ/φ), Ηλιόπουλος 6, Μωραΐτης Μ. 8, Αποστολίδης 3, Στεφανίτσης 2, Κόντος 1, Κάλλης 2, Πολύδωρος 4, Ζιβούλοβιτς 4, Αποστολόπουλος 1, Παππάς 2, Ζέπος 1, Λάγιος, Κορδογιάννης, Μωραΐτης Ν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου