5/10/14

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΓΚΟΛ

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ: 16 - 34
Μπραουδάκης(τ/φ), Κολλύρης(τ/φ), Ηλιόπουλος 5, Μωραΐτης Ν. 1, Αποστολίδης 3, 
Στεφανίτσης 3, Κόντος 6, Κάλλης, Αποστολόπουλος 1, Παππάς 3, Πάνου 4, Ζέπος 2, Κορδογιάννης 1, Νιντερέγγερ 1, Χουτόπουλος 3, Μαυρομάτης 1. 

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΔΙΚΕΑΣ: 29 - 25
Μπραουδάκης(τ/φ), Καρόπουλος(τ/φ), Ζιβούλοβιτς 11, Μωραΐτης Μ. 4, Ηλιόπουλος 6, Μωραΐτης Ν., Αποστολίδης, Στεφανίτσης, Κόντος 5, Κάλλης 2, Αποστολόπουλος, Παππάς, Πάνου 1, Ζέπος, 
Κορδογιάννης, Μαυρομάτης.

ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ: 18 - 28
Μπραουδάκης(τ/φ), Καρόπουλος(τ/φ), Ζιβούλοβιτς 6, Μωραΐτης Μ. 8, Ηλιόπουλος 2, Μωραΐτης Ν., Αποστολίδης 5, Στεφανίτσης 3, Κάλλης, Αποστολόπουλος 1, Παππάς 1, Πάνου 2, Ζέπος, Κορδογιάννης, Μαυρομάτης, Καφούσης.

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ: 28 - 25
Μπραουδάκης (τ/φ), Καρόπουλος Σ.(τ/φ), Ζιβούλοβιτς 10, Αποστολίδης 2, Κάλλης, Αποστολόπουλος 1, 
Πάνου 2, Κορδογιάννης, Μαυρομάτης, Βελαώρας Η 7, Νιντερέγγερ, Χουτόπουλος, Παππάς, Ζέπος, 
Κόντος 3, Μωραΐτης Μ. 3.
  
Γ.Ν.Ο.Ν ΑΡΗΣ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ: 21 - 32
Μπραουδάκης(τ/φ), Καρόπουλος(τ/φ), Ζιβούλοβιτς 8, Μωραΐτης Μ. 10, Ηλιόπουλος 8, Αποστολίδης 1, Στεφανίτσης 2, Κάλλης 1, Αποστολόπουλος , Παππάς , Πάνου 2, Ζέπος, Κορδογιάννης, Μαυρομάτης, Βελαώρας Η., Σιμονέτος. 

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ: 22 - 22
Κολλύρης(τ/φ), Καρόπουλος Σ.(τ/φ), Ζιβούλοβιτς 4, Ηλιόπουλος 4, Αποστολίδης 3, Στεφανίτσης 4, Κάλλης, Αποστολόπουλος, Πάνου 4, Κορδογιάννης, Μαυρομάτης 1, Μωραΐτης Ν., Βελαώρας Η., Νιντερέγγερ 2, Καρόπουλος Δ., Μυλωνόπουλος.

ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΔΙΚΕΑΣ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ: 20 - 20
Μπραουδάκης (τ/φ), Καρόπουλος Σ.(τ/φ), Κολλύρης Π. (τ/φ), Ζιβούλοβιτς 12, Αποστολίδης 1, Κάλλης, 
Πάνου 2, Κορδογιάννης, Βελαώρας Η. 2, Νιντερέγγερ, Ζέπος, Κόντος 1, Καρόπουλος Δ., Ηλιόπουλος 2, Χουτόπουλος, Βελαώρας Κ

 
Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ: 29 - 28
Μπραουδάκης (τ/φ), Καρόπουλος Σ.(τ/φ), Κολλύρης Π. (τ/φ), Ζιβούλοβιτς 8, Αποστολίδης 2, Κάλλης 3, 
Πάνου 3, Κορδογιάννης, Μαυρομάτης, Βελαώρας Η. 3, Νιντερέγγερ,  Παππάς, Ζέπος, Κόντος 2, 
Μωραΐτης Μ. 8, Βελαώρας Κ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ
Μπραουδάκης (τ/φ), Καρόπουλος Σ.(τ/φ), Κολλύρης Π. (τ/φ), Ζιβούλοβιτς 8, Μωραΐτης Μ. 9, Αποστολίδης 3,  Ηλιόπουλος 2, Πάνου 4, Κάλλης, Κορδογιάννης, Βελαώρας Η, Νιντερέγγερ, Ζέπος, Καρόπουλος Δ, Χουτόπουλος, Αποστολόπουλος.

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - Γ.Ν.Ο.Ν ΑΡΗΣ: 37 - 26
Καρόπουλος Σ.(τ/φ), Κολλύρης Π. (τ/φ), Αποστολίδης 5, Κάλλης 1, Πάνου 5, Κορδογιάννης 2, 
Βελαώρας Η. 6, Νιντερέγγερ 6, Ζέπος 1, Καρόπουλος Δ. 4, Ηλιόπουλος 6, Χουτόπουλος 1, Βελαώρας Κ., Αποστολόπουλος, Μαυρομάτης.

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - Γ.Ν.Ο.Ν. ΑΡΗΣ: 34 - 26 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)
Ηλιόπουλος 5, Ζέπος, Μωραΐτης Μ. 11, Ζιβούλοβιτς 5, Βελαώρας Η. 1,  Νιντερέγγερ, Κάλλης 2, Αποστολίδης 5, Μπραουδάκης(τ/φ), Αποστολόπουλος 1, Καρόπουλος Σ.(τ/φ), Κολλύρης Π. (τ/φ), Χουτόπουλος 1, Βελαώρας Κ,  Καρόπουλος Δ, Πάνου 3. 

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - ΧΑΝΘ: 29 - 17 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)
Μωραϊτης 5, Νιντερέγγερ, Καρόπουλος Δ, Αποστολίδης 5, Παππάς, Μπραουδάκης (τ/φ), Αποστολόπουλος 1, Βελαώρας Η, Καρόπουλος Σ (τ/φ), Χουτόπουλος 2, Ηλιόπουλος 4, Κολλύρης (τ/φ), Κάλλης 3, Ζιβούλοβιτς 4, Βελαώρας Κ, Πάνου 5. 

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 32-21 (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)
Καρόπουλος Στ. (τ/φ), Ηλιόπουλος 3, Μωραΐτης 9, Καρόπουλος Δ. 1, Στεφανίτσης 2, Κόντος 1, Κάλλης 3, Αποστολίδης, Μπραουδάκης (τ/φ), Αποστολόπουλος 2, Παππάς 3, Κολλύρης (τ/φ), Ζιβούλοβιτς 5, Βελαώρας Κ., Ζέπος, Πάνου 3.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ 24-32 (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)
Καρόπουλος Στ. (τ/φ), Ηλιόπουλος 8, Μωραϊτης 7, Στεφανίτσης, Κόντος 1, Πάνου 4, Κάλλης 1, Αποστολίδης, Παππάς 1, Μπραουδάκης (τ/φ), Αποστολόπουλος, Ζέπος, Ζιβούλοβιτς 10, Νιντερέγγερ, Κολλύρης (τ/φ), Καρόπουλος Δ.

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - ΠΑΟΚ 27-30 (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)
Ηλιόπουλος 1, Ζέπος, Μωραϊτης 8, Πάνου 4, Ζιβούλοβιτς 9, Κάλλης, Μπραουδάκης (τ/φ), Καρόπουλος (τ/φ), Αποστολόπουλος, Παππάς, Αποστολίδης 1, Στεφανίτσης 4, Κόντος, Βελαώρας, Κολλύρης (τ/φ), Χουτόπουλος.

Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 27-22 (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)
Καρόπουλος Στ. (τ/φ), Ηλιόπουλος 6, Μωραϊτης 5, Στεφανίτσης 1, Κόντος, Πάνου 2, Κάλλης 4, Αποστολίδης 3, Παππάς, Μπραουδάκης (τ/φ), Αποστολόπουλος, Ζιβούλοβιτς 6, Νιντερέγγερ, Καρόπουλος Δ., Βελαώρας, Χουτόπουλος.
ΧΑΝΘ – Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ  26-34 (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)
Καρόπουλος Στ., Ηλιόπουλος 2, Μωραΐτης 9, Στεφανίτσης 4, Κόντος 1, Πάνου 4, Κάλλης 2, Αποστολίδης 2, Παππάς, Μπραουδάκης, Αποστολόπουλος 1, Ζέπος, Ζιβούλοβιτς 7, Καρόπουλος Δ. 1, Βελαώρας, Χουτόπουλος 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου